Privacyverklaring

De gegevens van bezoekers aan deze website worden op geen enkele wijze bijgehouden of vastgelegd. Wel verwerken we gegevens van deelnemers en van mensen abonnees op de ‘nieuwsbrief’: een mailtje over nieuwe cursussen. In beide gevallen verwerken we alleen de gevens die echt nodig zijn, en gaan we hier zorgvuldig mee om. De details leest u hieronder.

Tai Chi Doesburg is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals genoemd in deze privacyverklaring. Tai Chi Doesburg is (vanaf half juli 2018) gevestigd op de Bresstraat 17, 6981 CA, Doesburg. Voor alle vragen over deze verklaring, of verzoeken over uw persoonsgegevens (zoals inzage, verwijdering, etc.) kunt u contact opnemen met Johan Cornelissen via 06 30 45 13 10 of per email via info@taichidoesburg.nl (zie ook de contactpagina)

Deelnemers

Van deelnemers verwerken we de voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig om deelnemers te kunnen informeren over de lessen, op korte termijn mededelingen over de lessen te kunnen doen. Ook kunnen we na afloop van de cursus informatie over vervolgcursussen verstrekken. We bewaren deze gegevens tot maximaal een half jaar na afloop van de cursus, of maximaal 7 jaar voor zover dat fiscaal verplicht is.

Abonnees

Van abonnees verwerken we de voor- en achternaam (optioneel) en een e-mailadres Deze gegevens gebruiken we alleen om u op de hoogte te houden van nieuwe cursussen. We bewaren deze gegevens tot u zich afmeldt van de nieuwsbrief door ons daarover terug te mailen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tai Chi Doesburg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens mailen naar bovenstaande e-mailadres. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tai Chi Doesburg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Tai Chi Doesburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan vooral contact op.

Overig

  • Tai Chi Doesburg doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming.
  • Tai Chi Doesburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tai Chi Doesburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
  • We gebruiken geen cookies op de website.